NB! Vi har byttet teknisk plattform og det kan derfor oppleves problemer. Vi beklager ulempene dette måtte medføre. Takk for din tålmodighet!

Hero

Gi innbyggerne den service de fortjener

infotorg gir deg tilgang til all relevant ekstern informasjon, og gjør din kommune i stand til å tilby innbyggerne gode, selvbetjente løsninger. Saksbehandlingen blir enklere, og dere kan bruke mer tid på de sakene som krever faglig oppmerksomhet.

Korrekt adresseinformasjon, Likningsinformasjon og informasjon fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, både for personer og foretak.

For å få en komplett oversikt over enkelte saker, må man normalt inn i mange ulike registre. Da er det effektivt å ha tilgang til samtlige fra samme plattform; og den heter infotorg.

Har du enkel tilgang til alle relevante grunndata slik at byggesaksprosessen eller vurdering av eiendomsskatt blir effektiv?

Digitaliseringen i offentlig sektor setter store krav til at systemene har oppdatert informasjon – og at systemene har samme oppdaterte informasjon. Dette sikres gjennom infotorgs masterdata-plattform.