Hero

Gi innbyggerne den service de fortjener

infotorg gir deg tilgang til all relevant ekstern informasjon, og gjør din kommune i stand til å tilby innbyggerne gode, selvbetjente løsninger. Saksbehandlingen blir enklere, og dere kan bruke mer tid på de sakene som krever faglig oppmerksomhet.

Korrekt adresseinformasjon, Likningsinformasjon og informasjon fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, både for personer og foretak.

For å få en komplett oversikt over enkelte saker, må man normalt inn i mange ulike registre. Da er det effektivt å ha tilgang til samtlige fra samme plattform; og den heter infotorg.

Har du enkel tilgang til alle relevante grunndata slik at byggesaksprosessen eller vurdering av eiendomsskatt blir effektiv?

Digitaliseringen i offentlig sektor setter store krav til at systemene har oppdatert informasjon – og at systemene har samme oppdaterte informasjon. Dette sikres gjennom infotorgs masterdata-plattform.