Sterk vekst i boligprisene i mai til tross høyere renter

Sterk vekst i boligprisene i mai til tross høyere renter

|

Boligmarkedet overrasker med høy prisutvikling til tross høyere renter og høy inflasjon både nasjonalt og globalt. Prisveksten var spesielt sterk på det sentrale Østlandet. Under finner du boligprisstatistikk for ulike deler av landet.

Kortere salgstid

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 714 871 kr ved utgangen av mai.

I mai ble det solgt 10.436 boliger i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 38.819 boliger i Norge. Det er 11,4 prosent færre enn samme periode i fjor.

I mai ble det lagt ut 11.708 boliger for salg i Norge, noe som er 0,2 prosent flere enn i samme måned i 2021.Så langt i år er det lagt ut 42.668 boliger for salg. Det er 8,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

-  Det er solgt svært mange boliger i Norge i mai og det har også vært lagt ut mange nye boliger på markedet. Tilbudssiden preges imidlertid fortsatt av det lave utbudet fra tidligere i år, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Gapet på tilbudssiden sammenlignet med 2021 er noe mindre enn i april og vi venter også mange nye bruktboliger på markedet i juni, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 26 dager å selge en bolig i mai, ned fra 29 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo, Asker og Bærum, Drammen m/omegn og Bodø/Fauske, alle med 16 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 41 dager.

- Salgstiden har fortsatt å synke nasjonalt, og i mange steder i landet går det når svært fort å selge en bolig, sier Lauridsen.

Oslo og Bodø med sterkest prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 10,5 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9,7 prosent.

Oslo har også en sterk oppgang i 12 måneders veksten med en oppgang til 7,1 prosent fra 4,6 prosent i april.

-  Etter en moderat utvikling i boligprisene i Oslo i 2021, så har boligprisene i hovedstaden så langt i år steget kraftig.

Kilder: Eiendomnorge, Finn, Eiendomsverdi.

Komplett oversikt over eiendomsdata

Trenger du eiendomsdata for jobbrelaterte oppgaver. Bli kunde på infotorg og få tilgang til relevante datakilder. Du kan kombinere et søk på Boligverdi med et søk i Eiendomsregisteret, og dermed få en komplett oversikt over alt som har med en bolig eller boligportefølje.

Når du skal finne verdien av en eiendom i infotorg, logger du inn på portalen og bruker boligverdisøket i venstremenyen.

På infotorg finner du flere ulike tjenester knyttet til eiendom; Eiendomsregisteret, infotorgEiendom og Boligverdi.

Vil du vite mer om Boligverdi eller våre andre eiendomstjenester kan du kontakte oss på onlineservice@tietoevry.com

Bestill tilgang til Boligverdi