Kortere salgstid

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 714 871 kr ved utgangen av mai.

I mai ble det solgt 10.436 boliger i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 38.819 boliger i Norge. Det er 11,4 prosent færre enn samme periode i fjor.

I mai ble det lagt ut 11.708 boliger for salg i Norge, noe som er 0,2 prosent flere enn i samme måned i 2021.Så langt i år er det lagt ut 42.668 boliger for salg. Det er 8,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

-  Det er solgt svært mange boliger i Norge i mai og det har også vært lagt ut mange nye boliger på markedet. Tilbudssiden preges imidlertid fortsatt av det lave utbudet fra tidligere i år, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Gapet på tilbudssiden sammenlignet med 2021 er noe mindre enn i april og vi venter også mange nye bruktboliger på markedet i juni, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 26 dager å selge en bolig i mai, ned fra 29 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo, Asker og Bærum, Drammen m/omegn og Bodø/Fauske, alle med 16 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 41 dager.

- Salgstiden har fortsatt å synke nasjonalt, og i mange steder i landet går det når svært fort å selge en bolig, sier Lauridsen.

Oslo og Bodø med sterkest prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 10,5 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9,7 prosent.

Oslo har også en sterk oppgang i 12 måneders veksten med en oppgang til 7,1 prosent fra 4,6 prosent i april.

-  Etter en moderat utvikling i boligprisene i Oslo i 2021, så har boligprisene i hovedstaden så langt i år steget kraftig.

Kilder: Eiendomnorge, Finn, Eiendomsverdi.

Komplett oversikt over eiendomsdata

Trenger du eiendomsdata for jobbrelaterte oppgaver. Bli kunde på infotorg og få tilgang til relevante datakilder. Du kan kombinere et søk på Boligverdi med et søk i Eiendomsregisteret, og dermed få en komplett oversikt over alt som har med en bolig eller boligportefølje.

Når du skal finne verdien av en eiendom i infotorg, logger du inn på portalen og bruker boligverdisøket i venstremenyen.

På infotorg finner du flere ulike tjenester knyttet til eiendom; Eiendomsregisteret, infotorgEiendom og Boligverdi.

Vil du vite mer om Boligverdi eller våre andre eiendomstjenester kan du kontakte oss på onlineservice@tietoevry.com