Ducky ble årets partner 2021

Ducky ble årets partner 2021

|

Den 08. juni 2022 inviterte Data Platforms sine partnere til dialog og faglige diskusjoner på årets partnerdag. Målet var å dele kunnskap og informasjon, bli bedre kjent, samt utforske nye muligheter og åpne opp for samarbeid i relevante økosystemer.

Årets tema

  • Data Services for AML/KYC - et av våre viktigste samfunnsoppdrag
  • Fra faktura til ordredokument – digitalisering av hele prosessen
  • Data for bærekraft
  • eFaktura endringen, nytt om Avtalegiro, kundedata og kundekommunikasjon

Det det ble en spennende dag med fokus på hvordan data kan brukes for å bekjempe økonomisk kriminalitet, redusere forbruksbaserte utslipp og hjelpe hver enkelt av oss å leve mere bærekraftig. Vi fikk også en innføring i hvordan man kan forbedre kundekommunikasjonen ved hjelp av digitaliserte fakturaprosesser.

Kåring av årets partner

Ducky ble utnevnt til Årets Partner i Data Platforms 2021 basert på følgende kriterier:

  • Jobbe innovativ sammen med oss innenfor et eller flere av våre satsningsområder
  • Være proaktive ifht til kontinuerlig læring og fremme bruk av data til nye eller ulike formål
  • Skape samfunnsverdi eller ekstra kundeverdi med tjenester til et eller flere markeder gjennom samarbeid

Sammen med Ducky har vi utviklet nye løsninger hvor vi bruker data fra nye kilder, både private og offentlige, til et helt nytt formål. Tilbakemeldingen fra kommunemarkedet er at de trenger denne informasjonen for nå å sine klimamål, og at det ikke finnes andre alternativer i markedet. Mer enn 40.000 enkeltpersoner har fått sin bankdialog beriket med bærekraftsinformasjon. Samarbeidet med Ducky skaper verdi - både for samfunn, individ og virksomheter.

Mads Simonsen, konseptutvikler og medgründer i Ducky,  sa dette om utnevnelsen og vårt partnersamarbeid:

Samarbeidet med Tietoevry - Data Platforms har bidratt til at det blir mulig å prosessere, lagre og analysere store datamengder på tryggeste måte. Dette bidrar igjen til at offentlige og private aktører ønsker å dele data, som igjen gjør at vi kan skalere verdens mest avanserte forbruksbaserte klimaregnskap.

Dette samarbeidet har ført til at vi har fått utforske mulighetsrommet i store datamengder som igjen har vært viktig for at vi sammen kan levere verdensledende tjenester som vil bidra til å påvirke enkeltpersoner, næringsliv og politikk i mange land fremover.

Vi ser frem til flere partnerdager, hvor vi kan fremheve flere av våre partnere, og inviterer til et innovativt og proaktivt partnerskap sammen med oss i fremtiden!