NB! Vi har byttet teknisk plattform og det kan derfor oppleves problemer. Vi beklager ulempene dette måtte medføre. Takk for din tålmodighet!

Hero

Gjeldsregisteret

Å få en oversikt over usikret gjeld er avgjørende for å kunne gjøre en riktig vurdering ved inngåelse av lån/kreditt eller ved utarbeidelse av kredittscoremodeller.

Å få en oversikt over usikret gjeld er avgjørende for å kunne gjøre en riktig vurdering ved inngåelse av lån/kreditt eller ved utarbeidelse av kredittscoremodeller.

Få oversikt over usikret gjeld for privatpersoner

Gjeldsregisteret AS er etablert basert på «Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner» (Gjeldsinformasjonsloven), og skal innhente, motta og registrere, og utlevere gjeldsopplysninger basert på konsesjon fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Hva inneholder Gjeldsregisteret

Det er tre hovedgrupper av gjeldsinformasjon som er tilgjengelig i registeret:

 1. Nedbetalingslån (f.eks forbrukslån)
 2. Rammekreditt (f.eks kredittkort)
 3. Faktureringskort (f.eks betalingskort uten kredittramme)

Hvem kan benytte tjenesten?

Finansforetak, Husbanken og Statens pensjonskasse kan gjøre oppslag i Gjeldsregisteret i forbindelse med:

 • Behandling av konkret kredittsøknad eller ved endring av vilkår på en løpende kreditt
 • Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt
 • Utarbeidelse av kredittscoremodeller

Kommuner kan gjøre oppslag i Gjeldsregisteret i forbindelse med:

 • Behandling av søknad om startlån eller ved endring av startlån
 • Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt

Virksomheter som benytter gjeldsopplysninger skal slette gjeldsopplysningene:

 • Så snart kredittscoremodeller er ferdigstilt
 • Når egne data er oppdatert og nødvendig validering er gjennomført
 • Senest tre måneder etter at de ble mottatt. (Fristen gjelder ikke for gjeldsopplysninger som må oppbevares lenger for tilsynsformål.)

Oppdatering av registeret

Gjeldsregisteret oppdateres hvert døgn med overføring av alle gjeldsopplysninger fra finansforetakene. I tillegg oppdateres opplysninger om ny-, endret- og slettet gjeld kontinuerlig.

Søkefunksjonalitet

Det er mulig å gjøre oppslag på en persons fødsels- eller d-nummer.

Gjenpartbrev

Ved oppslag i Gjeldsregisteret sendes det gjenpartsbrev til omspurte. Levering vil skje via brev, Digipost eller eBoks. Ved utsendelse via brev vil det være bostedsadressen i Folkeregisteret som benyttes.