Godt rigget til kampen om kundene

John Halsa, produkt- og markedssjef i Tafjord Marked

Godt rigget til kampen om kundene

|

Den digitale utviklingen i energibransjen har gått raskt, og kommer bare til å fortsette. For John Halsa i Tafjord Marked er det en mulighet til å få nye kunder.

Som produkt- og markedssjef i Tafjord Marked er jobben å sørge for at Tafjord Kraft beholder posisjonen som nordvestlandets største energiselskap.

Ingen liten oppgave altså. Det er likevel ingen stresset mann vi får på tråden fra hovedkontoret i Ålesund.

– Neida, vi er flinke til å holde fokus, og når du har flinke folk med gode arbeidsverktøy er mye gjort. Samtidig må vi aldri glemme at vi selger et produkt med noen helt unike kjennetegn, sier Halsa.

Hvordan selge et produkt alle har?

– Det som gjør det det så spennende å jobbe med strøm, er jo at det er et produkt alle allerede har. Enten fra oss, eller fra en annen strømleverandør. I tillegg er kvaliteten på strømmen lik. Vi snakker altså om et helt generisk produkt!

– Det gjør at vi i Tafjord Marked må være gode på det vi internt kaller hygienefaktorer. Vi må ganske enkelt oppføre oss slik at kundene får lyst til å kjøpe strøm fra akkurat oss, fortsetter han.

For oss i Tafjord er det viktig å bli sett på som en lokal strømleverandør. Vi bruker derfor både tid og ressurser på å være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet i Møre- og Romsdal, slik at vi bygger en lokal forankring til regionen der de fleste kundene våre bor, sier Halsa.

Kundene vil ha det enkelt

– Den digitale utviklingen i energibransjen har gått raskt, og kommer bare til å fortsette. Det at kundene i dag bare er noen få tastetrykk unna det å bytte til en annen leverandør kan oppleves som en utfordring. Samtidig gir det oss også muligheter til å få nye kunder.

– Skal vi bli ansett som en seriøs leverandør, må vi stole på dataene vi bruker. I tillegg må vi oppfattes som enkle å ha med å gjøre, og da er vi nødt til å ha fleksible systemer som støtter utrulling av nye og brukervennlige løsninger, sier Halsa.

– Det stiller ikke bare store krav til våre egne ansatte, men også til våre samarbeidspartnere som må henge med på utviklingen. Med Infotorg vet vi at alt dette er på plass. Den vissheten gjør oss tryggere og dermed mer effektive, enten det er i møtet med eksisterende eller potensielle kunder, sier Halsa.

Hvem og hvor er egentlig kunden?

– Tidligere var det slik at vårt eget kunderegister var sortert på navn og fødselsdato, men det viste seg dessverre at dette ikke alltid var nøyaktig nok. Det var derfor et stort løft for hele kraftbransjen når vi for noen år siden fikk lov til å bruke personnummer i stedet.

Når Infotorg i dag gir oss løpende oppdatert informasjon fra Folkeregisteret, har vi ganske enkelt fått en database med langt høyere kvalitet, sier Halsa.

– Det er likevel fortsatt slik at mange glemmer å melde adresseendring når de flytter. Tidligere løste vi dette ved å abonnere på adresselister fra Posten, og selv om det ikke alltid ga en reell bostedsadresse kom i hvert fall fakturaen fram til riktig mottaker. I dag kan vi kombinere Postens adresselister med oppdatert informasjon fra Folkeregisteret. Denne kombinasjonen har økt treffsikkerheten vår dramatisk. Det var et stort framskritt for oss, sier Halsa.

– At den folkeregistrerte adressen automatisk blir oppdatert, gjør det langt enklere å treffe kunden på riktig adresse. Dermed blir det enklere å få betalt eventuelt utestående regninger, men også å videreføre kundens strømavtale til deres nye bolig.

– At vi også har full kontroll på kundedata om noen skulle dø, er også momenter som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for våre ansatte.

De vanskelige prospektlistene

Det er mange aktører som tilbyr prospektlister, eller såkalte adresselister for telefonsalg. Problemet er at kvaliteten varierer, sier Halsa.

– For oss i Tafjord Marked er det spesielt viktig å vite at listene blir vasket kontinuerlig. Det å kontakte kunder som har reservert seg mot telefonsalg via Brønnøysundregisteret, er nemlig en dårlig opplevelse - både for den potensielle kunden, men også for våre ansatte. Her gjelder det derfor å ha en aktør vi kan stole på, og med oppdaterte lister fra Infotorg vet vi at vaskejobben er gjort, sier Halsa.

– Det fine her, er at vi også har mulighet til å gjennomføre foretakssøk. Det at vi kan legge inn og søke etter organisasjonsnummer gjør at vi raskt og effektiv kan fange opp endringer i bedriftene. For oss som alltid er på jakt etter måter å forenkle jobben med å finne nye potensielle kunder, er dette et godt og viktig bidrag, avslutter han.

Les også Energibransjens digitale fremtid – 5 tips fra våre eksperter

Tafjord Marked bruker følgende tjenester fra infotorg

Integrasjon av Det sentrale folkeregisteret:

  • Oppslag og verifisering mot det sentrale folkeregisteret i fagsystemet IS Customer ved nyregistrering av kunder.

Ajourhold av Det sentrale folkeregisteret:

  • Personkundeporteføljen oppdateres daglig med data fra Folkeregisteret

Prospektlister

Ringelister oppdatert ifht Reservasjonsregisteret