Digitalisering av kunde- og saksprosesser

Bård Hansen

Digitalisering av kunde- og saksprosesser

|

Bård Hansen, IT Development manager at Statskog SF

- Statskog har som målsetting å effektivisere kunde- og saksbehandling gjennom økt digitalisering og fant raskt ut at vi hadde behov for å etablere et felles kunderegister for alle våre fagapplikasjoner i konsernet.
For å spare tid i etterkant var det også viktig for oss å etablere en oppslagsløsning som sikrer korrekte data ved registrering av ny kunde.

Kontinuerlig oppdatering med korrekt informasjon

- Etter innledende samtaler fant vi i samarbeid raskt ut at Masterdataløsningen som EVRY kunne tilby passet oss best. Med en slik løsning blir grunninformasjon om kunder og leverandører (personer og foretak) lagret i en sentral kundedatabase. Alle våre fagapplikasjoner skal hente data fra denne basen som EVRY oppdaterer kontinuerlig med korrekt informasjon.

Løsningen benyttes på tvers av alle fagapplikasjonenene

- Løsningen som er levert baserer seg på at det er opprettet et nytt felles kunderegister i Unit4 Business World (UBW)., der alle kunder nå blir identifisert med unik identifikator, som benyttes på tvers av alle fagapplikasjonene.

I Unit4 Business World (UBW). er det også lagt til rette for integrasjoner for oppslag mot kildene Det sentrale folkeregister, infotorgForetak og Masterdata på infotorgplattformen. Disse integrasjonene benyttes for å verifisere alle nye kunder, samt for melde kunder inn og ut av ajourhold mot kildene. Det utføres daglig ajourhold av kundedata, ved at infotorg sender endringer til kunderegister i Unit4 Business World (UBW).

Sparing på manuelt ajourhold

- Vi har nå fått på plass en felles kundedatabase og ser frem til et videre samarbeid med EVRY. Effekten viser seg i form av spart tid til manuelt ajourhold.