TietoEVRYs rolle som distributør av folkeregisteropplysninger forlenges

TietoEVRYs rolle som distributør av folkeregisteropplysninger forlenges

Skatteetaten har for en begrenset periode forlenget avtalen med TietoEVRY om å distribuere opplysninger fra Folkeregisteret. Avtalen forlenges ut september 2022 for å sikre at kunder som er sent ute med å ta i bruk modernisert Folkeregister fortsatt kan få opplysninger på samme måte som tidligere hos oss i TietoEVRY.

Samfunnskritiske hensyn

Skatteetaten lanserte høsten 2020 sin egen delingstjeneste for opplysninger fra Folkeregisteret. Målet var å få samtlige brukere av folkeregisteropplysninger over på den nye løsningen innen 1. januar 2022.

Vi i TietoEVRY har i løpet av høsten 2021 pekt på at det er en stor risiko for at en rekke aktører ikke rekker å ta i bruk den nye måten å hente opplysninger på innen fristen. Derfor så Skatteetaten det som nødvendig av samfunnskritiske hensyn å forlenge avtalen om distribusjon av folkeregisteropplysninger.

Trygg overgang

Forlengelsen av avtalen gir din virksomhet mer tid til å gjennomføre konverteringen fra dagens folkeregisterløsning (DSF) til det moderniserte Folkeregisteret (FREG).

Det er likevel viktig at din virksomhet søker om tilgang til modernisert Folkeregister så snart som mulig. Etter september 2022 står du uten tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret hvis din virksomhet ikke har tatt i bruk modernisert Folkeregister.

Vi presiserer at TietoEVRY vil fortsette å levere folkeregisteropplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret til alle typer virksomheter også etter september 2022.

Det er viktig å starte prosessen nå

Alle som ønsker å hente opplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret må søke om ny tilgang via Skatteetatens nettsider. Har din virksomhet søkt, og ønsker å benytte TietoEVRY som leverandør av data, må du også gi oss rettigheter til å hente ut data på vegne av din virksomhet. Deretter må alle tekniske tilpasninger utføres. Mer informasjon om hele prosessen finner du her.

Selv om distribusjonsavtalen er forlenget, oppfordrer vi derfor alle til å starte prosessen nå. Dette for å ha tilstrekkelig tid til å gjøre tilpasninger i egne systemer for å ta i bruk det moderniserte Folkeregisteret, da vi har erfart at denne konverteringsprosessen er mer tidkrevende enn mange tror.

Ta kontakt med oss i dag

Vi er klare til å bistå deg og din virksomhet med veiledning og tilrettelegging av ny teknisk løsning for det nye Folkeregisteret. Ta kontakt med oss i dag slik at vi får startet og fullført prosessen så raskt som mulig.

Dersom din virksomhet allerede har søkt om tilgang til modernisert Folkeregister, og inngått ny samarbeidsavtale med TietoEVRY, så vil vi fortsette den tekniske implementeringen i tråd med det som allerede er kommunisert.

Kontakt oss

Modernisert Folkeregister

Vi i TietoEVRY gjør nå nødvendige tilpasninger til det moderniserte Folkeregisteret (FREG) og hjelper deg med overgangen fra Det sentrale Folkeregisteret (DSF)

Les mer