Tietoevry sin nye strategi

Tietoevry sin nye strategi

|

TE Lockup RGB BLUE

Kjære kunde,

I oktober 2021 kunngjorde vi ny strategi for å drive kundeverdi og vekst gjennom spesialisering. Med tanke på den pågående transformasjonen i bransjen med hyperkoblede data og skytjenester, mener vi dette er den måten vi best kan øke din forretningsverdi, utvikle mer meningsfylte løsninger og skape bedre innovasjonsmuligheter for deg. I dag er vi veldig glade for å kunne informere deg om at strategien vår realiseres via våre seks nye spesialiserte virksomheter som nå er i drift. Virksomhetene fokuserer på skybaserte tjenester, programvare og modernisering til sky. De har fått nye navn for bedre å gjenspeile sine ambisjoner:

• TietoEVRY Business Design and Engineering er nå Tietoevry
Create. Virksomheten akselererer kundenes digitale agenda for å
skape konkurransedyktige produkter og datadrevne virksomheter
ved å bruke design, data og skyteknologier. Dette er en global
virksomhet hvor programvare og datateknikk utgjør kjernen.

• TietoEVRY Enterprise Modernization er nå Tietoevry Transform.
Transformasjon på et svært omfattende nivå og på tvers av kunders
forretningsprosesser, applikasjoner og infrastruktur, er denne
virksomhetens spesialitet. Inngående kunnskap om kunder, global
sky- og datakompetanse, samt automatisere operasjoner danner
grunnlaget her.

• TietoEVRY Cloud Platform Services er nå Tietoevry Connect.
Virksomheten leverer multisky-plattformer og et komplett utvalg av
infrastrukturalternativer, som gjør kunder i stand til å operere på en
sikker, solid og forsvarlig måte.

• TietoEVRY Financial Services Solutions er nå Tietoevry Banking.
Denne virksomheten har som mål å være markedsledende partner
for finansielle programvareprodukter, plattformer og tjenester, både
i og utenfor Norden.

• TietoEVRY Health & Care er nå Tietoevry Care. Virksomheten har
som mål å revitalisere den nordiske helse- og sosialsektoren med
modulær, åpen og interoperasjonell programvare – med hensikt å
forbedre hverdagen til både helsepersonell og befolkning.

• TietoEVRY Industry Software er nå Tietoevry Industry. En
omfattende portefølje av distinkte og markedsledende data- og
programvareløsninger innenfor flere ulike sektorer utgjør kjernen i
denne virksomheten. Områdene inkluderer offentlig sektor og
tremasse- og papirindustrien.

For å sette ytterligere fart på fornyelsen, har vi i dag også avduket en oppdatert merkevareidentitet og virksomhetsformål; Creating purposeful technology that reinvents the world for good. Vårt nye formål reflekterer våre verdier som bygger på tillit og åpenhet, så vel som retningen verden tar. De siste årene har vært ekstraordinære, ikke minst på grunn av pandemien og klimaendringene. Det er viktigere enn noen gang for virksomheter å være aktive i samfunnsdebatten. Vi ønsker å være selskapet som utvikler digital fremtid hvor teknologi, mennesker og ansvarlighet står i sentrum.

Dette er starten på en ny æra for Tietoevry. Jeg har sterk tro på at vi ved hjelp av vår nye strategi og merkevareidentitet kan skape enda større verdier for våre kunder, samfunnet, våre eiere og våre medarbeidere. Vi ser frem til å fortsette det tette samarbeidet med deg i år.

Om du lurer på noe, ikke nøl med å kontakte oss.

Vennlig hilsen,

Kimmo Alkio

Konsernsjef