Nybilsalget ned tross rekordmange bilmerker å velge mellom

Nybilsalget ned tross rekordmange bilmerker å velge mellom

|

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler gikk ned med 26,1 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret. Så langt i år er nedgangen på 15,0 prosent. Men aldri har det vært så mange bilmerker å velge i som nå: Hele 54 bilmerker kjemper om kundenes oppmerksomhet.

Rekordmange nye elbilmodeller

I april ble 9 725 nye personbiler førstegangsregistrert. Og ved inngangen til mai, er det totalt registrert 42 067 nye personbiler. Av disse er hele 34 002 elbiler – som gir en elbilandel på nesten 81 prosent. I fjor på samme tid var elbilandelen på drøyt 53 prosent, så retningen på hva de fleste vil ha blir stadig tydeligere.

- Importører og forhandlere kjemper hardt om bilkjøperne, og nykommerne i bilparken gjør seg sterkt bemerket. Så mange som 54 bilmerker å velge mellom har vi aldri hatt i Norge. Og selv om 296 tilgjengelige modeller ikke er ny rekord, så er valgmulighetene mange. Det gjelder både merker, modeller og prissegmenter, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Situasjonen med produksjonsutfordringer og utlevering av nye biler til ventende kunder er fortsatt merkbar. Samtidig vet vi at det er veldig mange biler i ordrereserver.

Så fort det kommer en ny båtlast med biler øker utleveringstakten og pilene går opp. Det er fremdeles grunn til å tro at også 2022 blir et år med høyt nybilsalg, sier han. Han peker på at lave tall er påvirket av krigen i Ukraina og nytt koronautbrudd i Kina.

2021 ble tidenes rekordår i Norge, med 176 276 førstegangsregistrerte nye personbiler.

Bruktimporten toppes med elbiler

Så langt i år har bruktimporten av biler totalt økt med 7,5 prosent, og ofte er dette biler som er «nesten nye». Ved utgangen av april var det bruktimportert 5 206 biler til Norge. Av disse var 4 012 elbiler, som gir en andelsøkning på 23,6 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

Av de bruktimporterte bilene som kommer til Norge, og som bare er inntil seks måneder gamle, er nesten alle elbiler. Det gjelder også for biler som er inntil ett år gamle. Til sammen utgjør bruktimporterte biler som er inntil seks måneder og inntil ett år gamle drøyt halvparten av bruktimporten. Merkene og modellene er de samme som står på mange nybilkjøperes ønskeliste.

- Suget i markedet er stort. Mange bilkjøpere er utålmodige, og importørene kan ikke levere ut nok nye biler. Når utålmodigheten blir stor, ser det ut til at mange gjerne velger en nesten ny bruktimportert bil i stedet for å vente et halvt år eller mer på en ny. For dette er biler folk vil ha, sier Solberg Thorsen.

Bruktmarkedet litt ned

Det største bilmarkedet i Norge er bruktmarkedet, altså eierskiftene. Så langt i år er det en svak nedgang, men det er god fart i bruktmarkedet, og foreløpig har 161 037 personbiler skiftet eier. Også i bruktmarkedet øker omsetningen av elbiler, fordi det stadig blir flere elbiler i kjøretøybestanden – mens det sakte, men sikkert blir færre diesel- og bensinbiler. Ved utgangen av april var utgjorde elbilandelen 16,2 prosent av eierskiftene – en økning på mer enn 50 prosent sett opp mot samme periode i fjor.

All kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til Kjøretøyregisteret, infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her