Det sentrale folkeregister (DSF) erstattes av modernisert Folkeregister (FREG) 1. oktober 2022.

Det moderniserte Folkeregisteret (FREG) er i bruk

Hvis menyvalget «Folkeregisteret (FREG)» vises i søkemenyen (se bilde under) så betyr det at din virksomhet har tatt i bruk det moderniserte Folkeregisteret på infotorg.

FREG1_version 3

Du bruker fortsatt Det sentrale folkeregisteret (DSF)

Står det fortsatt «Det sentrale folkeregister» i søkemenyen (se bilde under) så haster det nå å få alt plass innen 1. oktober 2022. Det sentrale folkeregisteret (DSF) fjernes 1. oktober. Det betyr at du mister søkemulighetene i Folkeregisteret via infotorg hvis du ikke har menyvalget «Folkeregisteret (FREG)» den 1. oktober.

FREG2_version 2

Hvordan få tatt i bruk det moderniserte Folkeregisteret (FREG)?

For å få menyvalget «Folkeregisteret (FREG)» og beholde tilgang til Folkeregisteret må din virksomhet fullføre prosessen med ny tillatelse, delegering av rettigheter til Tietoevry, samt inngåelse av nye avtaler med oss. Når det er utført vil vi overføre virksomhetens tilganger til FREG og du kan fortsette å innhente opplysninger fra Folkeregisteret i infotorg. Dette må gjøres så snart som mulig!

Ta kontakt med rette vedkommende i din virksomhet som har myndighet til å utføre stegene i prosessen.

Se veiledning for å utføre stegene i prosessen her.

Obs! Vær tidlig ute for å unngå forsinkelser grunnet stor pågang frem mot fristen 1. oktober.