Elektronisk kredittsperre fra Tietoevry

Elektronisk kredittsperre fra Tietoevry

|

Kortsvindel, ID- og bankkorttyveri kan berøre oss alle. Til tross for at Norden har en av de laveste svindelratene på kortsvindel i verden, blir svindlerne mer avanserte og bedre organisert for hvert år. infotorg har en elektronisk løsning for kredittsperre. Du kan enkelt og raskt opprette eller oppheve kredittsperre i Tietoevry’s kredittopplysningstjeneste infotorgPerson.

Avanserte svindelforsøk

Tietoevry overvåker årlig omlag 2,3 milliarder korttransaksjoner fra 80 banker i 10 land, og avslører hvert år omlag 100 000 svindelforsøk. Tietoevry’s løsning stopper åtte av ti svindelforsøk. Samtidig tar kriminelle i bruk flere og mer avanserte digitale svindelinstrumenter. «Card not present»-svindelen, hvor svindlere ikke trenger et fysisk kort, men bruker andre personers kort- og kontoinformasjon for å handle på nett, er i dag den mest utbredte formen for kortsvindel.

Hvorfor trenger du kredittsperre?

- Vi behandler mange henvendelse fra private personer hver uke sier Geir Asle Bjerkem, ansvarlig for håndtering av kredittsperrer i infotorg. De som henvender seg til oss har ofte opplevd ID-tyveri eller har mistet / fått frastjålet pass eller bankkortet sitt. Det er mye svindel der ute og det er veldig viktig å kunne legge raskt kredittsperre på sitt navn. Dersom du har sperret deg mot kredittvurderinger, hindrer det at en virksomhet kan foreta en kredittvurdering av deg. Dette medfører i praksis at det ikke gis kreditt i ditt navn.

Legg på eller opphev kredittsperre hos Tietoevry

Vi tilbyr frivillig kredittsperre via en elektronisk løsning på infotorg. Løsning gjør det enkelt for deg som har behov for å legge inn eller oppheve kredittsperre i Tietoevry’s kredittopplysningstjeneste infotorgPerson. Du benytter kun bankID for autentisering. Løsningen er godt tatt imot av private personer. Her kan du se kredittsperre fra Tietoevry.

Er du verge for en privatperson som trenger kredittsperre, så må du fortsatt sende informasjon til oss manuelt.

I tillegg til infotorg bør også kredittopplysningsforetakene Experian, Bisnode og Creditsafe kontaktes for å opprette kredittsperre der.