Bodø tar igjen Oslo

Bodø tar igjen Oslo

|

Prognosesenteret er infotorgs samarbeidspartner for å levere tjenesten Boligverdi. De gjør stadig analyser av eiendomsmarkedet for å gi oppdateringer på siste trender og endringer. Her kan du lese mer om den seneste utviklingen i det norske boligmarkedet. 

Boligprisveksten i Bodø slår landsgjennomsnittet og resten av storbyene.

Markedet

Det har vært enorm oppmerksomhet rundt boligprisene i Oslo de siste årene. Prisene har økt betydelig de siste 10 årene og er på et høyere nivå. Men hvordan er situasjonen hvis vi retter blikket nordover, nærmere bestemt mot Bodø?

Her er boligprisveksten siden 2003 nå tilnærmet lik som i Oslo, altså slår den landsgjennomsnittet og resten av storbyene. Men hva er det som driver prisene så mye mer i en liten by i nord, og i et fylke med sterk fraflytting, enn i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger?

Sterk kjøpekraft

Prognosesenteret beregner kjøpskapasiteten til hver enkelt husholdning basert på blant annet skattemeldingene. I tillegg estimerer vi verdien til hver enkelt bolig i landet. Aggregerer vi denne informasjonen til kommunenivå, ser vi at Bodø skiller seg betydelig ut sammenlignet med landsgjennomsnittet og andre storbyer.

Medianboligen i Bodø har en verdi på 4,4 millioner, mens median kjøpekraft for husholdningene er 6,4 millioner, slik at den typiske husholdningens kjøpekraft er 2 millioner høyere enn verdien på den typiske boligen i Bodø. Dette positive avviket øker med boligverdi og kjøpskapasiteten til husholdningene. For eksempel har 35 % av husholdningene en kjøpskapasitet over 8 millioner, mens kun 8 % av boligene i Bodø har en verdi over dette. Mange husholdninger i Bodø har altså mer å gå på.

Byen å kjøpe i

Videre har Bodø veldig lav arbeidsledighet sammenlignet med Norge og resten av storbyene. I oktober var ledigheten i Bodø kun 1,4 % ifølge NAV, mens den var 2,8 % i Oslo og 2,2 % på landsbasis. Det er få arbeidsledige i Bodø og bedrifter sliter med å finne arbeidskraft. Bodø er en liten by i nord, men har sterk økonomisk driv, kjøpesterke husholdninger og mye optimisme.

Kilde: Prognosesenteret

Enkel og intuitiv tilgang til eiendomsdata

På infotorg finner du flere ulike tjenester knyttet til eiendom; Eiendomsregisteret, infotorgEiendom og Boligverdi.

Boligverdi gir deg:

  • Fakta om boligen, som byggeår, boligtype, størrelse, takflate og veggflate
  • Verdiestimat og annen informasjon som prisnivå i området, verdiendring og kvalitet
  • Estimert energiforbruk
  • Liste over tidligere transaksjoner i området
  • Referanseverdier som viser fordelingen av boligtyper i området, poststedet og kommunen

Vil du vite mer om Boligverdi eller våre andre eiendomstjenester kan du kontakte oss på onlineservice@tietoevry.com

Bestill tilgang til Boligverdi

All informasjon om bolig og eiendom

Skaff deg enkel og rask tilgang til all informasjon om bolig og eiendom.

Les mer og bestill