NB! Vi har byttet teknisk plattform og det kan derfor oppleves problemer. Vi beklager ulempene dette måtte medføre. Takk for din tålmodighet!

Hero

Det sentrale folkeregister

Det sentrale folkeregister gir deg informasjon om alle registrerte personer bosatt i Norge, og norske statsborgere bosatt i utlandet. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, tilgangen får du bare her.

Når du skal finne opplysninger om en eller flere personer, går du hit. Det kan være spørsmål om flytting, endringer i sivilstand, eller kanskje dødsfall.

I Folkeregisteret får du oversikt over blant annet:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer/D-nummer
  • Adresse
  • Flytting og historiske adresser
  • Navneendringer
  • Dødsfall
  • Statsborgerskap
  • Endringer i sivilstand
  • Familierelasjoner

Tilgang

Tilgang til Folkeregisteret krever tillatelse fra Skatteetaten. På disse nettsidene til Skatteetaten får du mer informasjon om hvilken rettighetspakke du kan få tilgang til. Her kan du søke om tillatelse til Folkeregisteret.

Når du har mottatt en godkjent tillatelse fra Skatteetaten, sender du en kopi av den til oss på epost: onlineservice@tietoevry.com. Så veileder vi deg videre, og informerer om hva din virksomhet må gjøre for å bestille tilgang til våre folkeregistertjenester.

Overgang til det nye Moderniserte Folkeregisteret

Norge får nå et nytt modernisert Folkeregister. Opplysninger fra Folkeregisteret er en helt sentral kilde for personopplysninger for mange offentlig og private virksomheter over hele landet. TietoEVRY er i dag eneste distributør av Folkeregisteropplysninger og bistår Skatteetaten i Modernisering av Folkeregisteret. Korrekt og oppdatert informasjon er avgjørende for riktige beslutninger for mange tusen saksbehandlere i privat og offentlig sektor.

TietoEVRY er distributør av dagens Folkeregister frem til 31.12.2021 og vi vil videreføre formidlingen av Folkeregisterdata også etter 2021. Vi lager nå nye løsninger for det Moderniserte Folkeregisteret som vi vil tilby til alle våre kunder. Hvis du ikke ønsker å endre til det moderniserte Folkeregisteret nå, vil vi bistå deg med videreføring av de tjenestene du benytter mot dagens Folkeregister.

Fra 2020 er det valgfritt å velge leverandør av Folkeregisterinformasjon. Du står fritt til å benytte den leverandøren du mener er best egnet og har det beste tilbudet. I februar 2021 er TietoEVRY klare for å ta imot kunder som ønsker web-oppslag og integrasjon mot det moderniserte Folkeregisteret (FREG) via våre eksisterende løsninger.

Trenger du mer informasjon?

Her finner du spørsmål og svar om det Moderniserte Folkeregisteret (FREG)

Har du spørsmpål om etablering av brukertilganger og/elle teknisk tilrettelegging? Ta gjerne kontakt med oss: