NB! Vi har byttet teknisk plattform og det kan derfor oppleves problemer. Vi beklager ulempene dette måtte medføre. Takk for din tålmodighet!

Likningsopplysninger

Trenger du likningsopplysninger om en norsk skatteyter? I Likningsopplysninger får du informasjon fra de to siste likningsårene for alle skattytere i Norge. Skatteetaten er ansvarlig for oppdateringene, men tilgangen får du bare her.

Likningsopplysninger

Trenger du likningsopplysninger om en norsk skatteyter? I Likningsopplysninger får du informasjon fra de to siste likningsårene for alle skattytere i Norge. Skatteetaten er ansvarlig for oppdateringene, men tilgangen får du bare her.

Både offentlig og privat sektor kan få tilgang til norske likningsopplysninger. Er du i privat sektor kan du laste ned filer med de tradisjonelle skattelistene. Er du ansatt i offentlig sektor kan du gjøre direkte oppslag på personer, og få informasjonspakker tilpasset ditt behov.

Likningsopplysninger omfatter blant annet:

  • Fødselsnummer
  • Navn
  • Adresse
  • Nettoinntekt
  • Netto formue
  • Sum skatt og avgifter
  • Skatteklasse
  • Samskattkode

Forutsetning for tilgang

For å få tilgang til tjenesten må det fylles ut en særskilt avtale. Her er det viktig at du oppgir hva opplysningene skal brukes til og hvilke(n) hjemmel som legges til grunn for denne bruken. For privat sektor er det kun finansinstitusjoner, forsikringsvirksomheter og kredittopplysningsbyråer som kan få tilgang.

La oss rydde dataene dine

Er du sikker på at informasjonen du bruker er oppdatert? Snakk med en av oss, så ordner vi tilgang til tjenesten. Det gjør dagen mer effektiv. Og du fremstår mer profesjonell. Det er mye verdt.