Endring rundt kjøretøyopplysninger fra Statens vegvesen

20. juni ble det kjent at Statens vegvesen ikke lenger skal ha en egen datadistributør av kjøretøyopplysninger.

Tietoevry vil som en kommersiell aktør fortsette å levere ut kjøretøyopplysninger. Disse opplysningene leveres i dag gjennom Kjøretøyregisteret og infotorgKjøretøy.

Vi vil fortsette å levere informasjon om kjøretøyopplysninger på web (infotorg.no), som integrert løsning mot fagsystemer og som uttrekk og ajourhold, forteller Product Manager Anngrim Olsvik.

Vi har ikke fått alle detaljer om hva endringene vil innebære for brukerne, men vi er i tett og god dialog med Statens vegvesen, og vil informere dere fortløpende om løsninger, markedsmessige betingelser, merkantile og regulatoriske forhold, fortsetter Olsvik.

Tietoevry vil bestrebe seg på at endringene som skjer i forhold til leveranse av kjøretøyinformasjon, skal berøre våre kunder i minst mulig grad. Det vil fortsatt være slik at hos infotorg trenger du kun en innlogging for alle tjenester du benytter.

Tietoevry har samarbeidet godt med Statens vegvesen siden tidlig 90-tall for å gi brukerne gode og oppdaterte kjøretøyopplysninger, og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også.

Her finner du mer informasjon angående endringen på Statens vegvesen sine hjemmesider.

For spørsmål, ta kontakt med oss på e-post onlineservice@tietoevry.com.

file